Esperanto

Esperanto estas internacia pontlingvo, kreita en 1887 de la pola kuracisto Louis Lazare Zamenhof. Ĝi estas uzata kiel pont-lingvo de homoj el pli ol 120 landoj, inkluzive kiel gepatra lingvo. Estante la oficiala lingvo de neniu ŝtato, Esperanto provizas neŭtralan ponton inter kulturoj.

Mi lernis Esperanton je la aĝo de 9 jaroj, en epoko kiam la interreto ankoraŭ estis tre malabunda kaj kie personaj retpoŝtoj ankoraŭ ne ekzistis … Lingvo, kiu donis al mi eblecon ricevi multajn leterojn el la tuta mondo kaj ekde infanaĝo mi malkovris la riĉecon de fremdaj kulturoj.

Junaj idealistoj, Dolchamar

Ligoj
UEA (Universala Esperanto Asocio)
TEJO (Tutmonda Esperanto Junulara Organizo)
Lernu esperanton